ZA OBRANU NAŠICH HODNOT A BEZPEČÍ!

Bezpečná Evropa pro:

 • Solidaritu s lidmi, kteří žijí ve skutečné chudobě či nesvobodě
 • Úctu k člověku – základu lidských práv a nepřekročitelnému základu Evropy
 • Dodržování lidských práv (např. rovnost mužů a žen, svoboda vyznání, demokracie) jako podmínku práva pobytu v EU pro cizince, hospodářskou spolupráci se zeměmi třetího světa podmíněnou dodržováním lidských práv
 • Jednotné standardy na posuzování stavu lidských práv ve třetích zemích
 • Flexibilní vízovou a azylovou politiku EU obsahující i návratovou složku
 • Civilní i vojenské mise ke stabilizaci zemí, odkud přicházejí ekonomičtí a političtí migranti
 • Podporu pronásledovaných křesťanů ve světě
 • Boj proti přeshraničnímu organizovanému zločinu a legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Společný boj proti terorismu - spolupráce policie, soudů a zpravodajských služeb
 • Podporu civilní rekonstrukce a nápravy v oblastech, kde proběhl konflikt
 • Podporu zákazů činnosti či zabavení majetku pro migrující dlužníky či pachatele
 • Zastavení přístupových rozhovorů s Tureckem: místo členství privilegované partnerství
 • Rozvoj demokracie a svobody v nejbližším sousedství EU, s důrazem na vývoj v postkomunistickém světě
 • Jednotný postoj EU vůči Ruské federaci
 • Důraznější mezinárodní tlak na autoritářské a totalitární státy, zejména na Bělorusko, Kubu, Severní Koreu a Čínu
 • Preferenci rozvoje bezpečnostních a hospodářských vztahů s USA v mezích kulturních, politických a mocenských odlišností Evropy a Ameriky