JEDNODUCHÁ EVROPA BEZ HRANIC

Snížení byrokracie, využití výhod členství v EU pro:

  • Úsporná zasedání EP, proti jejich stěhování do Štrasburku (podporujeme závazek o jediném sídle)
  • Lepší přístup široké veřejnosti k dokumentům evropských institucí
  • Přeshraniční sdílení informačních systémů (živnostenské a obchodní rejstříky)
  • Studijní pobyty mladých a zastoupení českých občanů v institucích EU
  • Zprostředkování partnerské výměny českým podnikatelům, školám či spolkům v zemích EU
  • Lepší informační kampaně pro zdůraznění výhod EU pro české občany