TRH S ENERGIEMI MUSÍ MÍT LOGIKU

Energetika, věda a výzkum pro:

  • Vytvoření evropského energetického trhu, který umožní větší výběr a nižší ceny energií
  • Požadovaný podíl obnovitelných zdrojů nesmí deformovat domácí ekonomiku
  • Rozrůznění energetických zdrojů jak z geografického, tak i z energetického hlediska
  • Podporu větší efektivity ve spotřebě energie
  • Sjednocení podmínek pro čistírny odpadních vod ve všech státech EU
  • Přísnější podmínky i kontroly pro skládky – zabránit případům typu Libčeves
  • Jasné etické mantinely evropského výzkumu a vědy
  • Zaměření evropských výzkumů na nevyléčitelná onemocnění a nemoci postihující seniory
  • Podporu velkým vědeckým projektům v České republice (Galileo, ELI, CEITEC, ICRC ad.)