EVROPA MUSÍ OMLÁDNOUT, JINAK ZESTÁRNE A VYMŘE

Prorodinná politika pro:

  • Podporu tradiční rodiny – rodičů a jejich dětí
  • Snížení či odstranění DPH u podstatných věcí dětské spotřeby 
  • Vyšší standardy při výrobě hraček, dětské výživy, ošacení i obutí v Evropě i exportních zemích
  • Efektivnější regulaci reklamy zaměřené na děti
  • Sladění profese a rodiny: flexibilní pracovní doba, daňové zvýhodnění částečných úvazků
  • Jasná práva pro rodiče s malými dětmi a těhotné v letecké, železniční a autobusové dopravě
  • Omezení pracovní doby, aby mohli zaměstnanci být s rodinou v neděli a o svátcích
  • Nediskriminační standardy pro služby (doprava, ubytování, restaurace) pro rodiny s dětmi