SPRAVEDLIVÁ A SVOBODNÁ EVROPA

Svoboda, právo a spravedlnost, boj proti korupci pro:

  • Důslednost v ochraně lidských práv, zejména úcty k člověku od početí do přirozeného konce
  • Ochranu náboženské svobody, zejména křesťanství jako základu evropské civilizace
  • Ochranu práv slabších a ohrožených skupin (senioři, matky na mateřské, handicapovaní)
  • Boj proti zneužívání daňových rájů a přísnější zákony proti praní špinavých peněz
  • Důslednou regulaci lobbingu v EU a koordinaci národních protikorupčních strategií