POMOZME POTŘEBNÝM A ZVYŠME POCIT BEZPEČÍ V EVROPĚ

Zdraví a zdravotnictví pro:

  • Kvalitní zdravotnické služby s jednotnou evropskou akreditací zdravotních zařízení
  • Jednotná pravidla označování potravin a léků nevhodných pro malé děti a těhotné
  • Vznik evropského průkazu postižených usnadňující cestování, získávání slev i sociální pomoci
  • Zpřístupnění webů veřejné správy pro postižené s různými vadami
  • Rozvoj naváděcích systémů ve veřejné dopravě pro nevidomé
  • Zrušení střídání letního a zimního času