ČESKÝ SEDLÁK NEMUSEL OPOUŠTĚT SVOJE POLE

Zemědělství pro:

  • Rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů se zemědělci ze starých členských zemí EU
  • Nediskriminační přístup českých zemědělců k penězům a programům EU
  • Narovnání podmínek pro české zemědělce a potravináře u národních a regionálních dotací